Условия за ползване, принос и повторна употреба

 

Въведение

Относно Open Food Facts

Open Food Facts събира информация и данни за хранителни продукти от цял свят.

Информацията за хранителните продукти (снимки, съставки, хранителни факти и т. н.) се събира по съвместен начин и се предоставя на всеки и за всякакви употреби в безплатна и отворена база данни.

Тази база данни може да бъде видяна на уебсайта Open Food Facts (openfoodfacts.org) който също така позволява на потребителите да добавят, допълват или коригират данните за продуктите.

Базата данни Open Food Facts е достъпна под Open Database License.
Индивидуалното съдържание на базата данни е достъпно под лиценза .
Изображенията на продуктите са достъпни под Creative Commons Attribution ShareAlike. Те могат да съдържат графични елементи, обект на авторско право или други права, които в някои случаи могат да бъдат възпроизведени (право на цитиране или честна употреба).

Редактор на Open Food Facts

Базата данни и услугата Open Food Facts се публикуват от организацията с нестопанска цел Open Food Facts (Асоциация Закон от 1901 г.).
Адрес: 21 rue des Iles, 94100 Saint-Maur des Fossés, Франция
и-мейл: contact@openfoodfacts.org
По-нататък редакторът ще бъде наричан с името Open Food Facts.

Потребители, сътрудници и повторни потребители

Тези правила и условия представляват договор между Open Food Facts и потребителите, сътрудниците и повторните потребители.

За по-голяма яснота, общите условия са разделени на няколко раздела:

„Потребители“ са лица, които посещават уебсайта Open Food Facts или използват приложенията Open Food Facts и имат достъп до неговото съдържание и/или инструментите и услугите, които предоставят.
специфични условия за потребителите

„Сътрудници“ са физически или юридически лица, които добавят съдържание към сайта и/или базата данни и/или редактират това съдържание.
специфични условия за сътрудниците

„Повторни потребители“ са физически или юридически лица, които повторно използват и/или публикуват част от или цялото съдържание на сайта и/или базата данни.
специфични условия за повторни потребители

В допълнение към специфичните условия, общите условия важат за всички.

 

Правила и условия за потребителите

Защита на личната информация

За да се възползваш от определени функции, е възможно да създадеш личен акаунт в сайта. Потребителите се съгласяват да въвеждат вярна информация, когато се регистрират и да я актуализират, ако се промени. Личната информация се събира за предоставяне на услугата и няма да се продава или предава на трети страни.

Този сайт е обявен пред френската комисия "Компютри и свобода" (CNIL) под номер 1528436. В съответствие с френския закон „Компютри и свобода“ (« informatique et libertés ») от 6 януари 1978 г. и променен през 2004 г. ти имач право на достъп и коригиране на данните, които се отнасят за теб. За да упражниш това право, моля, изпрати имейл на contact@openfoodfacts.org

Коректност на предоставената информация и данни

Open Food Facts не гарантира точността на информацията и данните, присъстващи на сайта и в базата данни (включелно, но не само, данните за продукта: снимки, баркод, име, общо име, количество, опаковка, марки, категории, произход, етикети, сертификати, награди, кодове на опаковки, съставки, добавки, алергени, следи, хранителни факти, екологични данни и др.).

Информацията и данните се въвеждат от сътрудниците на сайта. Може да съдържа грешки, дължащи се например на неточна информация върху етикетите и опаковките, ръчно въвеждане на данни или обработка на данни.

За да могат данните да бъдат проверени от потребителите, сътрудниците са поканени да качат снимки на етикети и опаковки, показващи данните.

Потребителите, които открият грешки, са поканени да ги коригират, като станат сътрудници. Отнема само няколко минути, за да се регистрираш като сътрудник и да коригираш продуктова страница.

Пълнота и изчерпателност на информацията и данните

Open Food Facts не гарантира пълнотата и изчерпателността на информацията и данните, присъстващи на сайта и в базата данни.

Фактът, че даден продукт присъства на сайта или в базата данни, не гарантира, че са налице всички данни, отнасящи се до продукта. Потребителите, които открият липсваща информация или данни, са поканени да редактират и добавят към страницата на продукта.

Освен това всички хранителни продукти не присъстват в Open Food Facts, предвид броя на хранителните продукти, съществуващи в света, и броя на новите продукти, създавани всеки ден.

Средните стойности и друга статистическа информация се изчисляват на базата на продукти и данни, налични в базата данни Open Food Facts, а не на всички съществуващи продукти на пазара. По същия начин сравненията със средните стойности и сравненията на продуктите се установяват въз основа на продукти и данни, налични в базата данни Open Food Facts.

Предупреждение

Информацията и данните се предоставят само за ориентировъчна информация. Може да съдържа грешки и не трябва да се използва за медицински цели.

Отказ от отговорност

Услугата се предоставя както е. Open Food Facts не гарантира съответствието му с конкретна употреба и не гарантира съвместимостта му с услуги на трети страни.

По същия начин информацията и данните се предоставят такива, каквито са. Open Food Facts не гарантира нейната точност, пълнота, изчерпателност и съответствие с каквато и да е конкретна употреба.

Услугата може да бъде спряна временно за поддръжка или по причини извън контрола на Open Food Facts, като технически проблеми (хардуер или софтуер).

Издателят на Open Food Facts не може да носи отговорност за каквито и да било възможни щети, преки или косвени, или каквато и да е загуба на данни, поради използването или невъзможността за използване на услугите му, или за достъпа или невъзможността за достъп до съдържанието на услуги, или на възможния факт, че информацията и данните не са точни, пълни или изчерпателни.

 

Правила и условия за сътрудниците

Регистриране като сътрудник

За да добавят и/или редактират информация и данни, особено данни за продукти, сътрудниците трябва да се регистрират на сайта.

Сътрудниците се съгласяват да въвеждат вярна информация, когато се регистрират и да я актуализират, ако се промени.

Приносите са публични

Всички приноси са архивирани и историята на редактирането на страниците с продукти е публична. Освен това списъците с продукти, добавени или редактирани от конкретен потребител, са публични.

За да се гарантира целостта и проследимостта на информацията и данните, публичният характер на приносите не може да бъде отменен.

Лицензи за приносите

Добавяйки информация, данни и/или снимки, сътрудниците се съгласяват да поставят безвъзвратно своите приноси под Database Contents License 1.0 за информация и данни и под Creative Commons Attribution ShareAlike за снимки.

Приписване на приносите

Сътрудниците се съгласяват да бъдат кредитирани от повторния потребител чрез връзка към продукта, за който допринасят.

Източници на приносите

Сътрудниците се съгласяват да допринасят само с информация, данни и снимки, за които притежават права за възпроизвеждане.

Сътрудниците се съгласяват да не добавят към Open Food Facts информация, данни и снимки от други уебсайтове (включително бази данни за други продукти, уебсайтове за електронна търговия, сайтове на производители и т. н.).

Информацията и данните, добавени от сътрудниците, трябва да идват директно от етикета и опаковката на продукта.

Снимките, добавени от сътрудници, трябва да са направени от самите сътрудници.

Снимки на информацията и данните

За да се даде възможност за проверка на информацията и данните и коригирането на възможни грешки, сътрудниците трябва да се опитат да качат на Open Food Facts снимки на етикета и опаковката, показващи информацията и данните.

Проверка на приносите

Open Food Facts няма задължение да проверява точността и пълнотата на информацията и данните.

Редактиране на приносите

Приносите могат да бъдат редактирани, коригирани или допълнени от други сътрудници.

Премахване на приносите

Приносите могат да бъдат премахнати, ако не отговарят на услугата или не отговарят на тези правила и условия (например нехранителни продукти, неточни или непълни вноски, нелични вноски и др.).

В случай на повторно нарушение, всички приноси на сътрудник могат да бъдат премахнати и достъпът му до сайта може да бъде отнет.

Вандализъм и публикуване на неверни или неточни данни

Сътрудниците, които доброволно изтриват информация или данни и/или добавят неправилна информация за данни, ще получат отказ на достъпа до сайта, и може да бъдат предприети съдебни действия срещу тях.

 

Правила и условия за повторна употреба

Точност, пълнота и изчерпателност на информацията и данните

Всички правила и условия за използване, предупреждения и ограничения на отговорността, които съдържат, се отнасят и за повторни потребители.

Лицензи

Три лиценза важат за различните части на продуктовата база данни на Open Food Facts. Лицензите са безплатни лицензи, които разрешават използването и възпроизвеждането на съдържанието за всякакви цели, включително търговска употреба, при определени условия, особено приписването и споделянето при същите условия на производни произведения.

Базата данни Open Food Facts е достъпна под Open Database License.

Индивидуалното съдържание на базата данни е достъпно под Database Contents License.

Изображенията на продуктите са достъпни под Creative Commons Attribution ShareAlike. Те могат да съдържат графични елементи, обект на авторско право или други права, които в някои случаи могат да бъдат възпроизведени (право на цитиране или честна употреба). Виж по-долу за някои ограничения на лицензите.

Ограничение на лиценза

Лицензите, споменати в горния параграф, обхващат само правата, които принадлежат на Open Food Facts и неговите сътрудници. Могат да се прилагат и други права на трети лица.

Например лицензът Creative Commons Attribution ShareAlike за снимки покрива само самата снимка и правата на сътрудниците, които са направили снимката. Могат да се прилагат и други права на трети страни, като: авторско право върху дизайна на продукта и графичните елементи, които съдържа (илюстрации, снимки и т.н.), права върху снимки на хора (напр. знаменитости), представени върху опаковката, права върху търговска марка и др.

В зависимост от употребата и от юрисдикциите може да съществуват и могат да се прилагат изключения от тези права на трети страни. Например „справедливо използване“ в Съединените щати и „правилно цитиране“ в Европа.

Отговорност на физическите и юридическите лица, които желаят да използват повторно информацията, данните и/или снимките, е да проверят сами правата, които могат да се прилагат, както и изключенията от тези права в зависимост от планираното използване и юрисдикция.

Авторство и приписване

Физическите и юридическите лица, които възпроизвеждат или използват повторно информация, данни и/или снимки от сайта или базата данни Open Food Facts трябва да посочат лиценза и да припишат авторството на Open Food Facts с връзка към https://openfoodfacts.org, съответната локална версия (напр. https://en.openfoodfacts.org) или продуктовата страница, когато информацията и данните, възпроизведени или използвани повторно, се отнасят за конкретен продукт. Такова приписване е необходимо и за производни произведения.

Споделяне на споделеното

Производните произведения трябва да се споделят при същите условия. Текстът на всеки лиценз посочва точните условия за споделяне на производни произведения.

Отказ от отговорност

Отговорността на Open Food Facts, неговият издател и неговите сътрудници не може да бъде ангажирана, ако конкретна повторна употреба не е в съответствие със закона. Повторният потребител трябва да предприеме всички подходящи мерки и съвети, които той/тя счита за необходими.

 

Общи условия

Общите условия важат за всички: потребители, сътрудници и повторни потребители.

Преводи на правилата и условията за използване, принос и повторна употреба

Тези условия са преведени на английски, за да се улесни използването на сайта за потребители от цял свят само за информационни цели. В случай на несъответствия, преобладават оригиналните условия на френски.

Промени в правилата и условията за използване, принос и повторно използване

Условията за използване, принос и повторно използване могат да бъдат променени по всяко време. Промените влизат в сила, когато са публикувани на страница https://fr.openfoodfacts.org/conditions-d-utilisation. Потребителите, сътрудниците и повторните потребители са поканени да го консултират редовно.

Приемане без резерви

Използването, приносът или повторното използване на сайта и/или информация, данни или снимки от Open Food Facts предполага пълно приемане на тези правила и условия за използване, принос и повторна употреба.

Приложим закон

Приложимото право е френското право.