List of езици за продукти, продавани в Швейцария - България

Страна: България - View the list for matching products from the entire world

31 езици:

ЕзикПродукти*
en:multilingual 13*
Английски език 12
Френски език 12
Немски език 8
Нидерландски език 6
Испански език 6
Полски език 4
Шведски език 4
Чешки език 3
Български език 3
Унгарски език 3
en:3 3*
en:7 3*
Фински език 2
Датски език 2
Сръбски език 2
Португалски език 2
en:9 2*
Италиански език 2
en:2 2*
en:8 1*
Арабски език 1
Норвежки език 1
en:12 1*
Литовски език 1
en:5 1*
Турски език 1
en:1 1*
Македонска литературна норма 1
Румънски език 1
Каталонски език 1