Списък с/със Хранителни оценки за продукти, продавани в Молдова - България

Страна: България - Вижте списъка със съвпадащи продукти от целия свят

 

6 Хранителни оценки:

Хранителна оценкаПродукти
NutriScore оценка на хранителната стойност A 1
NutriScore оценка на хранителната стойност B 1
NutriScore оценка на хранителната стойност C 3
NutriScore оценка на хранителната стойност D 3
NutriScore оценка на хранителната стойност E 4
NutriScore оценка на хранителната стойност Не е приложимо 1