Списък с/със езици за продукти, продавани в Молдова - България

Страна: България - Вижте списъка със съвпадащи продукти от целия свят

21 езици:

ЕзикПродукти*
en:multilingual 12*
Румънски език 12
Английски език 10
en:2 5*
Френски език 4
Немски език 3
Български език 3
en:3 3*
Хърватски език 3
Унгарски език 3
Чешки език 2
en:6 2*
Италиански език 2
en:1 1*
Испански език 1
Руски език 1
Македонска литературна норма 1
en:7 1*
Сръбски език 1
Полски език 1
en:8 1*