E942 - Азотист оксид

Добавка: E942 - Азотист оксид

Functions: Антиоксидант, en:propellant

Диазотен оксид, известен и като „райски газ“, е химично съединение, оксид на азота с формула N2O. При нормални условия представлява безцветен незапалим газ с приятна сладникава миризма и вкус. Диазотният оксид е неутрален оксид. Получава се при загряване на амониев нитрат. При вдишване предизвиква чувство за еуфория, което е причина и за името „райски газ“. Използва се в хирургията и денталната медицина -зъболечението- заради своя анестетичен и аналгетичен ефект, а заради еуфоричните си свойства се използва от някои хора като наркотик. Друго негово приложение е като окислител в ракетните двигатели. Използва се и при двигателите с вътрешно горене – добавен към горивото, увеличава мощността им. Използва се и в хранителната индустрия като пропелент при някои видове аерозолни контейнери – най-често бита сметана -отбелязван и като E942-. - Wikipedia

Names: Protoxyde d'azote, oxyde nitreux, hémioxyde d'azote, gaz hilarant, N2O, Oxyde de diazote

Държава: България - View matching products from the entire world