E1510 - Етанол

Добавка: E1510 - Етанол

Етиловият алкохол, известен още като етанол, в ежедневието е известен като обикновен или винен спирт. Химичната му формула е C2H5OH. Подобно на водата, в молекулата на етанола валентният ъгъл при кислорода е 108‚5 -близък до тетраедричния ъгъл в метана 109 28'.- По-големият валентен ъгъл при етанола се дължи на отблъскването на между обемистата C2H5-група и H-атом от хидроксилна група. Връзката О-H в молекулата на етанола е полярна. Кислородният атом е силно електроотрицателен и привлича общата електронна двойка. При него възниква частичен отрицателен заряд, а при водорода – частичен положителен. Етанолът е основният действащ компонент на алкохолните напитки, проявявайки се като депресант – психоактивно вещество, потискащо централната нервна система на човека. Етиловият спирт също се използва като гориво, като разтворител, в спиртните термометри, като дезинфекциращо средство. Може да се ползва като съставка на антифризи за охладителните системи на двигатели, както и в соларните системи за топла вода. - Wikipedia

Държава: България - View matching products from the entire world